Dette viser første side av tekniske data for Standard Parafinmotoren i Gråtass.


My name is Bill Brox, and I live in northern part of Norway.
From my childhood I have always been around Ferguson /
Massey Ferguson tractors.

Mitt navn er Bill Brox, og jeg bor i Nord Norge.
Helt fra barnsben av har jeg vært rundt omkring Ferguson /
Massey Ferguson traktorer.


The site will mainly be about Ferguson / Massey-Ferguson
tractors, but also a little info about Massey Harris tractors
and the fact that it still is possible to get parts for them too
I hope to fill in some stories, and a lot of pictures,
information, and a little business stuff.

Denne internet siden vil hovedsaklig dreie seg om Ferguson /
Massey-Ferguson traktorer, men også litt om Massey Harris
traktorer og det faktum at det fortsatt går an å finne noen
deler til dem enda. Jeg håper å fylle inn noen historier, en masse bilder,
informasjon, og litt forretning også.

Desverre har dette tatt mye tid, og det går ikke så fort.

Below you see my MF 65 Mk I.    Under ser du min MF 65 MkI.